tjane

 

Dit is het nummer waar onze band haar naam aan dankt. Het is ok onder de naam 'Tjanne' bekend. Door heel Brabant heen zijn versies van dit lied opgenomen. De versie die we op de cd spelen is de meest bekende versie. Het thema is deze keer het verdriet van kinderen die hun moeder verloren hebben. Tot overmaat van ramp wil de stiefmoeder niets van ze weten. De kinderen gaan naar het graf van hun moeder en tot ieders verbazing spreekt de moeder hen vanuit het graf bemoedigend toe. U begrijpt wel: dit kan alleen in sprookjes en volksliederen!

Tjane, zei hij Tjane, waarom en zingde gij niet

En wat zoude ik er zingen, twee, drie dagen, meer leef ik er niet.

 

Tjane was koud in de aarde, Jan trouwde met een ander lief

En zij gaf de kinderen slagen en ze zei waarom zoekt gij niet.

 

’s Morgens om negen uren, zag men de drie kinders gaan

Naar het graf van hunner moeder en zij bleven daar stille staan.

 

Zij lazen en zij baden, zij vielen op hunner knie

Op ’t gebed dat zij daar lazen en het graf sprong open in drie

 ---

Ach moeder, zieden zij, moeder, ons honger is wel zo groot

Staat op en ga gauw mede, wij zullen gaan halen ons brood

 

Ach kinders, zeide zij, kinders, ik en kan voorwaar niet gaan

Mijn lijf is onder d' aarde, ’t is de geest die mij hier doet staan.